(Noot van de vertaler: vertraging door de kerstvakantie, originele post 21-12)
Het was eindelijk tijd voor onze langverwachte taaltest. Ongeveer een maand geleden hadden we deze taaltoets geregeld, maar door het slechte weer kon de helikopter niet komen. Deze keer hadden we weer ellendig weer, maar het opende net genoeg voor de helikopter om binnen te komen. De volgende 2 dagen waren intens voor onze taalconsulenten, want ze ontmoetten ons en namen ons mee door onze taalevaluaties.

Mijn test duurde ongeveer 3 uur. Eerst moest ik een paar korte zinnen vertalen.
“De jongen die het hardst werkte kreeg niet betaald” was er een waar ik over struikelde, Kovol kent geen superlatieven!
Na de grammatica moest ik uitleggen wat voor soort koffie gemaakt wordt van kattenpoep. Ik sprak 6 minuten en het kwam foutloos terug, elk detail werd begrepen en teruggegeven in Tok Pisin.

tijdens de test

Vervolgens moest ik de oorsprong van deze koffie uitleggen. Nederlandse plantage-eigenaren hadden de Indonesische arbeiders verboden om de koffiebonen te proberen, maar nieuwsgierig naar hoe het smaakte, vonden de arbeiders bonen in de uitwerpselen en maakten er koffie van. De koffie bleek nog lekkerder te smaken en het werd een ding.
Ik legde dit uit, maar wat terugkwam was dat omdat de kattenpoepkoffie duur was, er een wet was dat je het niet mocht drinken. Wie die wet had ingesteld en op wie hij van toepassing was, was vaag. Ik probeerde het nog een keer uit te leggen, maar de mensen van Kovol kwamen niet verder dan het vooroordeel dat de dure koffie verboden was.
Ik had geprobeerd het verhaal zo neer te zetten dat het lang geleden was en dat ik uitlegde hoe de koffie was begonnen, maar dit leek niet over te komen. Dit laat zien dat ik nog wat werk te doen heb. Waar ik het over had kwam over, maar waarom ik het zei en hoe het verband hield met het eerste verhaal niet!

Er wordt een hoog taalniveau van ons gevraagd, want het is makkelijk om de Bijbel te onderwijzen en alle lessen op zinsniveau te laten communiceren, maar dat hogere niveau van waar en hoe het allemaal in elkaar past kan ontbreken. Dat zou tot gevolg hebben dat mensen de lessen horen, correct praten over de inhoud ervan, maar niet echt begrijpen waar de les over ging! We moeten op mogelijke misverstanden kunnen anticiperen en ze in de kiem smoren, dus ik heb nog werk te doen!

Mijn woordenschat klopte, mijn zinnen waren meestal goed, maar het grote idee kwam niet over. Ik had geprobeerd heel duidelijk te zijn door te zeggen dat dit 2e verhaal zich lang geleden afspeelde, 1800, dus 200 jaar geleden aangezien dit nu 2023 is. Toch zette dat niet de toon zoals ik verwachtte dat we het hadden over een tijd voordat de kattenpoe koffie duur en gewild werd.

Ik communiceerde goed, maar dat laatste stukje is nog steeds nodig en is nodig om ervoor te zorgen dat ons bijbelonderwijs communiceert als een geheel en niet als een reeks losjes met elkaar verbonden verhalen met een paar morele imperatieven erbij.
Dus ik scoorde Capabel Midden, zodat ik nog maar één niveau hoef te halen. Onze volgende test staat gepland voor over 6 maanden en ik hoop dat ik dan het felbegeerde niveau Capabel hoog haal.

Hoewel het teleurstellend was om niet 2 niveaus omhoog te gaan en mijn taalstudie af te maken, maakt het in zekere zin niet uit. Als ik op een capabel hoog niveau had gecommuniceerd, hadden de consultants me toch op een capabel middenniveau geplaatst, omdat het cultuurdocument van ons team nog niet af is. Ik heb er in een hectisch tempo aan gewerkt, maar het is nog 6-9 maanden werk om ons cultuurdossier af te krijgen. Hopelijk werkt de timing dan zo dat net wanneer mijn spreekvaardigheid op capabel hoog staat, de rapporten en schrijfsels van ons team ook bijna af zijn.

Ik kom in de buurt en dat is bemoedigend!

Gerdine werd ook getest en moest het verhaal vertellen over een recent sterfgeval in de gemeenschap en de begrafenis die in het weekend plaatsvond. Ze heeft verbetering laten zien, maar net niet genoeg om een niveau omhoog te gaan, wat betekent dat ze nog steeds op een laag niveau zit. Ze is teleurgesteld, maar ook niet verbaasd. Ze heeft maar een paar uur per week voor taalstudie, omdat ze thuisonderwijs geeft aan een vijfjarige en tegelijkertijd voor twee tweejarigen zorgt! Ik ben er trots op dat ze hoe dan ook volhoudt en vooruitgang boekt.

Het advies is dan om door te gaan op de ingeslagen weg. Blijf doorgaan, blijf de cultuur bestuderen, let op taal en grammatica zoals we dat doen en we zullen de vooruitgang boeken die we nodig hebben.

Taalevaluaties zijn absoluut vermoeiend, dus het is nu tijd voor onze kerstvakantie 🙂 We blijven in Kovol tot onze volgende vakantie eind februari, maar we kunnen een week lang vrij nemen om van de tijd met onze kinderen te genieten en te slapen! We hopen op een warme dag naar de rivier te gaan en die af te dammen om er een zwemplek van te maken — je weet wel, de normale tropische kerstactiviteiten!

Oscar op school
Categorieën: Dutch

0 reacties

Geef een reactie