De organisatie waar we mee werken heet Ethnos 360. Zij werken wereldwijd om mensen die geen toegang hebben tot het evangelie te bereiken.

We hebben hun Bijbelschool en zendingstraining in Engeland doorlopen voor we naar PNG zijn gekomen.

Ethnos 360 in Nederland organiseert jaarlijks een zendingsdag en andere informatie momenten voor mensen die geïnteresseerd zijn.

Bezoek de website van Ethnos 360 Nederland of kijk eens op de website van het North Cotes College waar wij onze training hebben gevolgd.