Philip is geboren en getogen in Papoea Nieuw Guinea, waar zijn ouders zendelingen waren vanaf 1985. In 2012 is hij zelf teruggegaan naar PNG. Philip zijn vader komt uit de Faeröer Eilanden en zijn moeder uit de Verenigde Staten. Hij heeft 7 broers en groeide op in de wetenschap dat er een grote nood is om het evangelie te brengen aan etnische groepen die het nog nooit duidelijk gehoord hebben. Na het afronden van zijn middelbare school, werd hij door God bepaald bij de noden in Amerika en hij raakte betrokken bij een aantal bedieningen. Maar God legde nog steeds PNG op zijn hart en in 2012 keerde Philip terug naar Papoea Nieuw Guinea. Eerst was hij betrokken bij het verkennen van afgelegen bevolkingsgroepen en in kaart brengen wat voor werk er nodig was. Hij werkte ook in het kantoor van de financiële administratie van Ethnos 360 en deed andere kleine klusjes. Maar zijn verlangen was nog steeds om te gaan werken in een afgelegen bevolkingsgroep.

Natalie komt uit Duitsland en begon in 2008 als verpleegkundige te werken in de medische zendingskliniek. Na het afronden van haar training bij Ethnos 360 in 2013, begon met de voorbereidingen om als gemeentestichter te verhuizen naar een afgelegen dorp, samen met twee andere gezinnen. Gedurende die periode heeft ze Phillip ontmoet, waardoor de plannen werden gewijzigd. Phillip hoopte altijd om eerst te kunnen trouwen voordat hij zou verhuizen naar een afgelegen gebied om God te dienen door gemeente stichtend werk. Zijn gebed werd verhoord =).

In 2014 zijn ze getrouwd in Duitsland en zijn vervolgens in 2015 teruggekeerd naar PNG. Ze hoopten snel een team te vinden en te kunnen beginnen met het werk onder een van de vele bevolkingsgroepen van Papoea Nieuw Guinea. Hoewel wij soms haast maken om “Gods’ werk” te doen, heeft God vaak andere plannen en is Hij meer geïnteresseerd om eerst onze harten te veranderen. Een lange periode van wachten begon voor het stel. Terwijl Hij hen voorbereidde en in hun hart werkte, hadden ze de mogelijkheid om betrokken te zijn bij het geven van Bijbelonderwijs en discipelschap op verschillende plaatsen in PNG. Ze konden tevens verscheidene zendingskantoren van Ethnos360 ondersteunen en mensen – en hun cultuur – veel beter leren kennen. En nu heeft Hij hen gezegend met een fantastisch team waar ze mee samen gaan werken om Zijn naam bekend te maken bij de Kovol bevolking.