Bedankt voor je gebed voor het werk in Kovol.

Lopende dank- en gebedsonderwerpen:

  • Dat God verheerlijkt wordt in onze levens in Kovol.
  • Voor de geestelijke gezondheid van onze teamleden, terwijl we blijven groeien in onze relatie met de Heer en leren om op hem te vertrouwen in ieder aspect van ons leven.
  • Voor onze kinderen, dat ze zullen gedijen in de regelmatig veranderende omstandigheden en uitdagingen die ze tegenkomen.
  • Voor de harten van de mensen in Kovol, dat de Heer ze zal voorbereiden op het horen van Zijn Woord en ze zal klaarmaken om erop in te gaan.

Actuele dank- en gebedsonderwerpen:

  • We zijn heel dankbaar dat de Kovol mensen zo enthousiast zijn om ons hun taal te leren en te laten zien hoe ze leven.
  • Doordat er de afgelopen tijd een aantal Kovol mensen zijn overleden en nu we steeds beter een beeld krijgen van hoe mensen hier denken realiseren we ons meer en meer dat mensen hier in de duisternis leven. We voelen de urgentie van onze opdracht. Bid dat God ons buitengewone vaardigheden geeft om de Kovol taal te leren zodat we relaties kunnen vormen met de mensen en duidelijk met hun kunnen communiceren.
  • Bid dat God ons wijsheid geeft bij het vinden van een goede balans tussen taal- en cultuurstudie, samen zijn met onze Kovol vrienden, onze families, ons team en klusjes doen in onze huizen.
  • Bid voor wijsheid bij het maken van beslissingen over projecten voor de gemeenschap, hoe kunnen we helpen zonder afhankelijkheid te creëren?