Bedankt voor je gebed voor het werk in Kovol.

Lopende dank- en gebedsonderwerpen:

 • Dat God verheerlijkt wordt in onze levens in Kovol.
 • Voor de geestelijke gezondheid van onze teamleden,
  terwijl we blijven groeien in onze relatie met de Heer en leren om op hem te vertrouwen in ieder aspect van ons leven.
 • Voor onze kinderen, dat ze zullen gedijen in de steeds veranderende omstandigheden en uitdagingen die ze tegenkomen.
 • Voor de harten van de mensen in Kovol, dat de Heer ze zal voorbereiden op het horen van Zijn Woord en ze zal klaarmaken om erop in te gaan.

Actuele dank- en gebedsonderwerpen:

 • Prijs de Heer met ons dat hij heeft voorzien zodat we onze huizen in Kovol konden bouwen en een goede plek hebben om te wonen en werken.
 • Bid dat God ons buitengewone vaardigheden geeft om de Kovol taal te leren zodat we relaties kunnen vormen met de mensen en duidelijk met hun kunnen communiceren.
 • We zijn heel dankbaar dat de Kovol mensen zo enthousiast zijn om ons hun taal te leren en te laten zien hoe ze leven.
 • Bid dat God ons wijsheid geeft bij het vinden van een goede balans tussen taal- en cultuurstudie, samen zijn met onze Kovol vrienden, onze families, ons team en klusjes doen in onze huizen.
 • Daarnaast zijn we ook aan het uitvogelen hoeveel tijd en energie we zullen steken in projecten voor de gemeenschap, zoals het verkopen van zeep en bieden van medische hulp. Bid dat God ons hier wijsheid in geeft.