Kies-je-alfabet

Als we klaar zijn met de cultuur- en taalstudie (hopelijk in de komende 2 tot 3 maanden!) staat er een alfabetiseringsprogramma op het programma. Een alfabet is daar een essentieel onderdeel van, en hoewel wij zendelingen wel wat ideeën hebben, is het altijd goed om e.e.a. na te gaan bij de mensen hier. Het is tenslotte hun taal. Welke symbolen zouden ze willen?

Praten over het leven na de dood

Toen ik verder ging met onze cultuurstudie kwam ik bij “geboorte en sterven”. Ik moest dieper ingaan op vragen als “Wat gebeurt er als iemand doodgaat?”, “Is er een weg naar de hemel?”, “Zijn de doden zich nog ergens van bewust?” en “Komt er ooit iemand terug van waar de doden heengaan?”.