Een Kovol-alfabet ontwerpen, deel 2

De vorige keer hebben we het gehad over fonologie (ook wel ‘fonemiek’), waarbij je niet meer naar een taal kijkt vanuit het perspectief van een outsider (-etiek) maar vanuit dat van een insider (-emiek). We moeten dus onze fonetische tekst (woorden die je precies zo schrijft als je ze zegt) omzetten naar een fonologische tekst (woorden die zo geschreven worden dat ze intuitief aanvoelen voor een moedertaalspreker).

Een Kovol-alfabet ontwerpen, deel 1

Deze eerste post is een inleiding die iets laat zien van de woordenschat en de ideeën en ik zal hierin ook bespreken hoe we onze woordenlijsten opgebouwd hebben.
Het eerste dat ik uit moet leggen is fonetiek en fonologie, dus hoe we bepaalde taaldata opslaan om ermee te kunnen werken en waarom dat geen goed alfabet is om een alfabetiseringsprogramma mee te beginnen.