Ter voorbereiding op onze taaltoets volgende week vroegen onze taalconsulenten ons om iets voor te bereiden. Ze vroegen ons om een verhaal in een recorder in te spreken over een gebeurtenis die we samen met een Kovol-vriend hebben meegemaakt. Daarna moeten we de Kovol-vriend vragen hetzelfde verhaal te vertellen, ze allebei op te schrijven en klaar te zijn om ze te vergelijken.

Ik dacht dat het goed was om dit te delen, zodat jullie kunnen zien hoe Kovol-verhalen eruit zien!

Mijn versie is natuurlijk korter, veel korter zelfs. Het voelde zo onnatuurlijk om alleen te zitten en in een voicerecorder te spreken dat ik nooit echt op gang kwam. Hier zijn dan de twee verhalen. Zodat je weet dat SR staat voor switch reference, waarbij de werkwoordsvervoeging een verandering van onderwerp aangeeft.

Millie wijst aan waar de jungle is

Steves versie:

oo ig mohis honnot nim higeblang geleden kapten wij witte mensen bomen
tol ab lomootoomungbouwden huizen
tol ab lomotoobbouwden huizen
ig sandil ab mondog pigebwe zetten een hut van bladeren
sandil ab pigoomungwe zetten een hut
sandil pigebzetten een hut
ig minda minda sandil yogumo pigebwe zetten onze spullen in de hut
ig sandil yogumo inembwe sliepen in de hut
sandil nom endeteeng hiszo was de hut
hutee honn ogoo ig ab ogootooloobeen keer gingen we weg
ig poison, heel (huweey) nom ig oboobwe namen gif
sandil yogumo pigoomungwe zetten het in de hut
ig sinnasim wondug ebwe wilden ratten doden
nooloomungwe deden dat
endet omboo ig poison pigoomungdus zetten we gif
poisin pigeb (piguwasi)we zetten gif (SR)
sinnasim ubiyab tebveel ratten kwamen
poison nembaten het gif
umemindze gingen dood
umasidood (SR)
Ulumo hulil hutam nom sinnasim nomooteen hond van Ulumo at de ratten op
sinnasim nembat ratten op
hulil nom umutde hond ging dood
hulil umahond ging dood(SR)
Ulumo hebUlumo zag het
hobol amoothij sprak zei
“hulil nom minda hebigondoo
mohis honnot toboogoond yam
nom agabi
enn abagam bili igu”
“hond is een klein ding
witte mensen zijn gekomen
dat is groot
Ik ben wanbel”
etzei hij
hobol nom Ulumo etUlumo zei dat
enn hobol egee angoomIk heb een woord gesproken

En dit is de versie van Ulumo:

enn agamoomIk was
igisisiIk was (SR)
honnot tebemindwitten kwamen
tabasize kwamen (SR)
sandil wongoo pigoomungwe zetten een hut voor hen
sandil wongoo pigoobzetten een hut voor hen
ilibliepen omhoog
tol hot higemindze kapten palen voor het huis
ilibliepen omhoog
enn misee misee ilamik was blij
misee misee ilibwas blij
sandil wongoo pigoobzetten een hut voor hen
yoobug wongoo higoommaaiden gras voor hen
minda minda tebspullen kwamen
telemind yamze gooiden ermee
egendee oboobvoorzichtig kregen
wongoo pigoobvoor hen zetten
tebkwam
sandil pigoobhut zetten
inasize sliepen (SR)
ogootelebgingen weg
misee misee ilibwas blij
wogoonoong agamoomik was bij hen
wogoonoong igisisiik was bij hen(SR)
ogootooloobgingen weg
wog minda egee pigemind omhun spullen zetten ze daar
sinnasim umbundutrat knaagde
sinnasim umbundarat knaagde(SR)
heb ogoozag
teleb igooien
wog malasin nom pigemindze zetten medicijn daarvoor
malasin piguwasizetten medicijn(SR)
ogootooloobgingen weg
wog yug eb ize willen gaan
wog Goroka yug eb ize willen naar goroka gaan
malasin pigebzetten medicijn
ogootooloobgingen weg
“minda ig yongoo tuloomb igitee”“onze spullen zorg ervoor”
emindzeiden ze
ooguwasizeiden ze(SR)
enn ab tuloombik zorgde voor
agamoomik was
agamoom ooik was(focus marker)
sinnasim malasin nembrat at medicijn
agamoothij was
nembat
ogootooloobging weg
moo enn hulil om ina pagil utumik gaf een hond aan moeders 5de dochter
sibil utumik gaf aan sibil
utisiik gaf (SR)
nog agamootmet hem was hij
igitawas hij(SR)
ogootooloobging weg
onn nog agamootmet hem was hij
ilib iging omhoog
sinnasim nom nomootrat at hij
sinnasim nembrat at
ogootooloobging weg
aloloothij had een toeval
alololoobhij had een toeval(SR)
ogootooloobging weg
hulil nom umutdie hond ging dood
umahij ging dood (SR)
ogootooloobging weg
wog Goroka yamindze gingen naar Goroka
om tebemindhier kwamen ze
tebkwamen
amemindze zeiden
“inda noonn hulil ungot oo”“pap ging je hond dood of?”
emind oozeiden ze(focus marker)
“nom bili tugoolug i”“we maken dat goed”
emindzeiden ze
ooguwasizeiden ze (SR)
amoomik praatte
“hulil nom ungot
humann igisinn “
“hond die doodging
zal niets zijn”
emzei ik
enn abagam munum yog toboogama“mijn hart is dat jullie kwamen”
omboo emdus ik zei
“yog mohis noogul toboogama”“jullie ware mannen kwamen”
omboo emdus ik zei
“oolooguwo oboob
ab bili omboo egee piguwa
hulil om humann igisinn”
“daarna
plaats goed hier zal je zetten (SR)
hond zal hier niets zijn”
emik zei
“oolooguwo”“daarna”
emik zei
“Oya”“Oya”
em ooik zei (focus marker)
“oolooguwo hulil hutee egee esinn”“daarna geeft ze mij een hond”
nomboo emdaar zei ik
“yog oomoo musu mu abas”“jullie krijgen niet slecht”
emik zei
yog abagam yot mu halas“wees niet verdrietig”
emik zei
“enn”“ik”
emik zei
“yongoo mu egee aminim”“ik geef jullie niet op je kop”
emik zei
enn hobol ambik zei de woorden
omboo amisi“dus ik zei(SR)
“yog toboogamajullie kwamen
egendee bili omboodus jullie zullen goed zijn
yogoonoong egee igisininn”bij jullie zal ik zijn”
emik zei
“animal humann God humann igisininn”“dier is niets. God nog zijn”
emik zei
heb izag
enn undum omboo ongoo abagam wi helebmijn kind hier is het gevoel klaar
see om wogoonoong igugumnu ben ik bij hen
see om egee igitugnu zullen we zijn
ooguwajullie zijn (SR)
woog egee umisze zullen sterven
umasize sterven (SR)
omboo egee piginimhier zal ik zetten
enn tumunn hiyol wog tumunn hiyol egee igisinnmijn graf aan de ene kant zij zijn graven aan de andere kant zullen zijn
enn undummijn kinderen
onn undum om his onnol ab ogoo yannzijn kinderen zullen naar zijn eigen plaats gaan
England egee yannhij gaat naar Engeland
Australia egee yannhij gaat naar Australië
onn inda enn wog ombul egee ulombzijn vader en ik zij twee zullen zitten
hobol tandeng om egee angoomkorte toespraak hier heb ik gesproken
oolooguwo mohis agabi agabi om tebdaarna komen grote mannen hier
enn hobol mondu nom iligoommijn praatje ik heb bedacht
migimasjullie horen
enn hobol tandeng egee angoommijn korte toespraak heb ik gesproken
Stacie zorgt voor een zieke baby
sneeuwvlokken maken
Categorieën: Dutch

0 reacties

Geef een reactie